Графичен дизайн

Какво е графичен дизайн?

Да предположим, че искате да обявите или продадете нещо, да забавлявате или да убеждавате някого, да обяснявате сложна система или да демонстрирате процес. С други думи, имате съобщение, чрез което искате да комуникирате. Как да го „изпращате“? Можете да го кажете на хората един по един или да излъчвате по радио или високоговорител. Това е вербална комуникация. Но ако използвате някакъв визуален носител - ако направите плакат, въведете буква, създавате бизнес лого, реклама на списание или обложка на албум, дори да направите компютърна разпечатка - използвате форма на визуална комуникация, наречена графичен дизайн.

Графичният дизайн е част от вашето ежедневие. От скромни неща като опаковки на храни до огромни неща като билбордове до тениската, която носите, графичният дизайн информира, убеждава, организира, стимулира, локализира, идентифицира, привлича вниманието и доставя удоволствие.

Графичният дизайн е творчески процес, който съчетава изкуство и технологии за комуникация представяйки идеи. Дизайнерът работи с различни комуникационни инструменти, за да предаде послание от клиент на определена аудитория. Основните инструменти са изображението и типографията.

Какво предлагаме

Не предлагаме голямо разнообразие от услуги свързани с графичният дизайн:

  • Дизайн за визитки
  • Дизайн за флаери/дипляни
  • Сватбени покани
  • Дизайн етикети/стикери
  • Каталози / Mенюта
  • Професионални темплейти за сиви (CV) за работа
  • Фирмени папки
  • Билборди
  • Снимки за facebook или instagram
  • Всякакъв вид графична обработка